Test For Unit 6 bài tập tiếng anh lớp 9 phần I – IITest For Unit 6 bài tập tiếng anh lớp 9 phần I – II
I – pronunciation
A – choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
What who whose how
environment recycle dynamite littering
provide fork faucet shore
wood school food truth
beach clean instead leave
B – Make an accent mark over the stressed syllable of these words.
environment volunteer garbage deforestation
pesticide pollution recycle dynamite
conservation provide treasure valuable
disappointed plastic unpolluted precious
II – Vocabulary
A – choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence.
If you go ……………..doing that and you’ll end …………..in serious trouble.
Crops are sprayed with ……………………….to kill insects.
If the sea water continue to be polluted, many fish species ………………….extinct.

Because plastic bags are very hard to ………………….They will cause pollution
These materials can be ……………………..into other packaging products.
He got a ——- for parking on double yellow lines
People have —- this beach with a lot of trash.
They didn’t see each other again —— the fall
They are trying to save the animals —- extinction.
B – Use the correct form of the word given to complete each sentence.
—– call for the — of the countryside (converse)
people must learn about keeping the environment —-(pollute)
It was very —- of you to leave the medicine where the children could get it. (care)
Environmental group want a total —- on the dumping of nuclear waste. (prohibit)
I am disappointed that people have spoiled this area. (disappoint)

Nguồn: https://zing76.com

Xem thêm bài viết khác: https://zing76.com/giao-duc/

More Articles for You

Tổng hợp các mẹo đăng tin cho thuê nhà Lạng Sơn “lấy lòng” khách hàng

Đăng tin cho thuê nhà Lạng Sơn qua hệ thống Internet là phương thức phổ biến. Hãy cùng tham khảo …

Mặt bằng căn hộ Astral City Bình Dương chi tiết, xem ngay!

Căn hộ Astral City Bình Dương nằm tại mặt tiền quốc lộ 13. Dự án thuộc khu phức hợp thương …

Mật khẩu máy tính giống nhau trong 10 năm qua? Bạn có thể cần một trò chơi mạng rung

Thiết bị đơn giản này sẽ thúc đẩy mọi người thực hiện các thay đổi hành vi để bảo vệ …

Sử dụng hàm IF trong Excel: Công thức cho số, văn bản, ngày tháng, ô trống

IF là một trong những hàm phổ biến và hữu ích nhất trong Excel. Bạn sử dụng câu lệnh IF …

Khoa Hóa học và các chương trình đào tạo trong lĩnh vực Hóa học và Công nghệ

[Dành cho Thí sinh quan tâm đến Hóa học và Công nghệ] Khoa Hóa học có tỷ lệ có việc …

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOA ĐÔNG | Du học Trung Quốc Riba.vn

REVIEW ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOA ĐÔNG Tên tiếng Trung: 华东师范大学 Tên tiếng Anh: EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY Trường đại …